Engleski jezik

Engleski jezik

Nastava se održava u grupama ili individualno. Maksimalan broj polaznika u grupi je 8. Svi kursevi se održavaju u skladu sa formatom međunarodnih ispita univerziteta u Kembridžu (Cambridge English Exams).

Podjednak akcenat se daje svim jezičkim veštinama (čitanje, pisanje, slušanje i govor) a ako želite da imate i međunarodno priznat sertifikat, možete da polažete adekvatan ispit.

Pre upisa, radite dijagnostički test, koji se sastoji od 4 dela: gramatika, čitanje, slušanje i razgovor. Na osnovu rezultata ovog testa, upućujemo vas na nivo koji je u skladu sa vašim znanjem jezika. Ovaj test je besplatan i ne obavezuje vas da se upišete na kurs.

KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA DECU​

Naši najmlađi polaznici su od 5 godina.
Sve grupe formirane su po nivou znanja.
Deca usvajaju jezik kroz aktivnosti i rad primeren njihovom uzrastu.

kursevi engleskog jezika za odrasle

Bilo da ste potpuni početnik ili da već dobro vladate jezikom, odgovaraće vam jedan od naših postojećih kurseva, a sve u skladu sa CEFR (Common European Framework of Reference).

priprema za IELTS i TOEFL

Priprema za IELTS i TOEFL ispite prilagođena je svakom polazniku i odvija se individualno ili u paru (ukoliko su polaznici na istom nivou znanja). Nastavu drže profesori sa višegodišnjim iskustvom u pripremi za ove ispite.

konverzacija – engleski jezik

Ako želite da održavate stečeno znanje, unapredite veštinu komunikacije, podsetite se stvari koje ste
možda zaboravili, ovaj kurs će vam pomoći
da ostvarite vaš cilj.
Specijalizovani kursevi engleskog jezika

Specijalizovani kursevi engleskog jezika

ONLINE KURS

Writing – FCE/CAE

Ako se pripremate za polaganje Cambridge English: First ili Cambridge English: Advanced ispita, ovaj kurs od 10 časova razjasniće sve nedoumice i pomoći će vam da usavršite veštine pisanja svih formi tekstova potrebnih za polaganje ispita.
ONLINE KURS

Writing & Speaking – FCE/CAE

Ako se pripremate za polaganje Cambridge English: First ili Cambridge English: Advanced ispita, ovaj kurs od 20 časova razjasniće sve nedoumice i pomoći će vam da usavršite veštine pisanja svih formi tekstova potrebnih za polaganje ovog ispita, kao i formu usmenog dela ispita.
Nemački jezik

Nemački jezik

Nastava se održava u grupama ili individualno. Maksimalan broj polaznika u grupi je 8. Podjednak akcenat se daje svim jezičkim veštinama (čitanje, pisanje, slušanje i govor). Pre priključivanja grupi, radite dijagnostički test. Na osnovu rezultata ovog testa, priključujete se grupi na nivou koji je u skladu sa vačim znanjem jezika. Ovaj test je besplatan i ne obavezuje vas da se upišete na kurs.

KURSEVI NEMAČKOG JEZIKA ZA DECU

Nemački za decu školskog uzrasta organizuje se tokom nedelje ili subotom, u trajanju od 60 minuta.
U ponudi je i opcija časova kao pomoći školskom gradivu, individualno ili u grupi.

kursevi nemačkog jezika za odrasle

Opšti kursevi nemačkog jezika za odrasle održavaju se dva puta nedeljno po 90 minuta.
Mala matura

Priprema za malu maturu

Pripremni časovi iz srpskog jezika, matematike, fizike i hemije održavaju se subotom, u trajanju od 90 minuta. Pripremu drže profesori koji imaju višegodišnje iskustvo u radu u osnovnoj školi, i prema tome su u svakom smislu upoznati sa zahtevima i planom i programom osnovne škole.

Priprema za malu maturu

Časovi srpskog jezika, matematike, fizike i hemije namenjeni osmacima

kontakt

Želite više informacija o našim kursevima ili možda niste sigurni koji kurs bi bilo najbolji za vas?
Pozovite nas!
Pišite nam!