Usluge prevođenja sa ili bez overe sudskog tumača

01. Prevođenje tekstova

Ako vam je potreban prevod dokumenta, radova i svih drugih vrsta tekstova na engleski, nemački, francuski, mađarski ili italijanski, sa ili bez overe sudskog tumača, stojimo vam na raspolaganju.

02. Simultano prevođenje

Takođe, pružamo usluge simultanog prevođenja na konferencijama, kongresima, obukama i drugim dešavanjima.

Od naših redovnih klijenata izdvajamo sledeće kompanije/organizacije: